Hem » Uncategorized

Kategoriarkiv: Uncategorized

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Seminarium i Ockelbo måndagen 26:e Februari kl. 17-19 – Skogen som råvara till hemslöjd som affärsaktivitet!

Välkomna, med föranmälning, till seminarium där hållbart skogsbruk diskuteras. Dagens föredragare är Niklas Karlsson, yrkesverksam slöjdare med handverktyg som specialitet.

Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls 2024-02-26 i Stora Vänortsrummet i Kommunhuset, Södra Åsgatan 30, 816 30 Ockelbo!

17:00 – 17:15 – Fika (kaffe, té och fika tillgängligt hela seminariet – eventuell specialkost/allergier behöver anmälas i förhand)

17:15 – 18:45 – Presentation av Niklas Karlsson Han har drivit sitt företag ahardslojdlife sedan 2008 och kombinerar slöjdande med byggnadsvård, hållit kurser i Norge, Finland och USA, samt på de internationella täljsymposierna “Täljfest” som hålls på Sätergläntan i Dalarna. Arbetet med gamla timmerhus har gjort att han har fått en förkärlek för återanvänt, gammalt virke och grova, handbearbetade ytor, som han även fört vidare i flera böcker, där han skrev boken “The Art Of Whittling” 2017, samt medverkat i flera andra böcker med andra författare, som t.ex. ”Med nya ögon – svensk arkitektur och design visar vägen till framtiden”, med Annika Kvint 2014.

Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan via epost senast söndagen 25/10 (åtminstone om ni vill ha någon slags specialkost/allergifritt fika) till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket), samt där Näringslivsenheten på Ockelbo Kommun står för lokalen.

Webbinarium Måndagen den 29:e Januari kl. 16:30-17:30 – Utmaningar och möjligheter i dagens skogsbruk

Välkomna till ett webbinarium där vi tar upp olika perspektiv på de pågående förändringsprocesserna i ett hållbart skogsbruk. Med nedläggning av massafabriker och en minskning av behovet av massaved, en minskning av behovet av gran, bidrar till en ändrad virkesproduktion och en stor omställning av skogsbruket.

Syftet med webbinariet är att utifrån våra olika perspektiv samtala om ett skogsbruk i förändring, med frågor som: Hur ser förändringsprocesserna ut utifrån våra olika perspektiv? Vad betyder förändringarna egentligen för skogsägare idag? Vad innebär ett hyggesfritt skogsbruk för skogsägare idag? Vad innebär biologisk mångfaldför skogsägare idag?

Tillsammans med två skogsägare, Mattias Morberg, jägmästare, och Martin Karlsson, egen företagare (Kelo Timmer AB och Lassas Byggnadsvård AB), reflekterar vi om utvecklande av ny kunskap och kunskapsöverföring mellan skogsägare som behöver en bas för nya och utvecklade affärer.

Vi ser fram emot att få diskutera ett föränderligt skogsbruk med er, via denna digitala möteslänk 2024-01-29 kl. 16:30: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket). För mer info, se: www.hallbarahus.nu/

Seminarium i Hofors onsdagen 15:e November – Lokalt företagande!

Varmt välkomna till ett intressant seminarium om lokalt och hållbart företagande med material i centrum. Erik Lith, designer från Lith Lith Lundin, lokalt möbeltillverkarföretag i Torsåker, medverkar och föreläser om erfarenheter av lokalt företagande och hållbar möbeltillverkning.  Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls i Entré Hofors lokaler, Skolgatan 7, 813 30 Hofors, i centrala Hofors Onsdagen den 15:e November 2023!

17:00 – 17:15 – Fika (kaffe, té och smörgås serveras vid seminariets början och är tillgängligt hela seminariet – eventuell specialkost/allergier behöver anmälas i förhand)

17:15 – 19:00 – Föreläsning om hållbart företagande med material i centrum – Erik Lith presenterar företaget Lith Lith Lundin och deras erfarenheter av lokalt företagande. (http://www.lithlithlundin.se/)

Deltagande är kostnadsfritt, men vi vill helst ha föranmälan via epost senast måndagen 13/11 (åtminstone om ni vill ha någon slags specialkost/allergifritt fika) till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket). För mer info, se: www.hallbarahus.nu/

Seminarium i Järbo tisdagen 10:e Oktober – Vildmarksturism med Wild Nordic!

Välkomna, med föranmälning, till seminarium där hållbart skogsbruk diskuteras. Sara Wennerqvist, ägaren av Wild Nordic berättar om sin verksamhet, erfarenheter kring att driva ett vilt-turism-företag, och vad man får och inte får göra. Möjlighet att ställa frågor, såväl som att besöka de gömslen som används ute i skogen. Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls i Wild Nordics lokaler, Kungsbergsvägen 60, 811 95 Järbo!

16:30 – 16:45 – Fika (kaffe, té och fika tillgängligt hela första delen av seminariet – eventuell specialkost/allergier behöver anmälas i förhand)

16:45 – 17:45 – Presentation av Wild Nordic – Sara Wennerqvist presenterar företaget och sina erfarenheter, visar upp fotogalleri och artefakter från verksamheten, samt håller vildmarksquiz. (https://wildnordic.se/)

17:45-19:00 – Wild Nordics gömslenFör de som vill, erbjuds att besöka de gömslen som används ute i skogen, där det finns platser i två terrängbilar.

Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan via epost senast torsdagen 5/10 till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket).

Seminarium i Sandviken onsdagen 14:e Juni – Hur kan vi tjäna mer pengar på skogen, på ett hållbart vis?

Välkomna till seminarium där hållbara byggmaterial, byggnadstekniker, virkesproduktion och skogsbruk diskuteras. Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och sker på Sandbacka Science Park i rum Omega. Spångvägen 10, Sandviken!

16:30 – 16:45 – Fika (kaffe, té och macka tillgängligt hela seminariet)

16:45 – 17:30 – Värdeskapande från skogen – professor Arne Fagerström diskuterar kring hur man ökar förädlingsvärde: pappersmassa relativt andra användningsområden för timmer.

17:30-18:30 – Skogens skafferi – Gertrud Edström, författare till boken Naturens skafferi, talar om bär och svamp och dess historia, traditioner, myter, kunskap, gemenskap och glädje.

Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan via epost senast 12/6 till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket).

Seminarium om Hållbara byggmaterial och skogsprodukter i Järbo tisdagen 30:e Maj

Välkomna till seminarium där hållbara byggmaterial, byggnadstekniker, virkesproduktion och skogsbruk diskuteras. Seminariet sker i Järbo och anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden!

16:30-16:50 – Samling och fika hos Svenska Termoträ AB (Oppsättarvägen 28, 811 71 Järbo)
16:45-17:00 – Projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter (Arne Fagerström, Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden)
17:00-17:45 – Hållbara byggtekniker och byggisolering (Reidar Berglund, Svenska Termoträ)
17:45-18:00 – vi förflyttar oss till Sefres Trävaruhandel (Kalvmarksvägen 36, 811 95 Järbo)
18:00-18:45 – Hållbar virkesproduktion & studiebesök på fabriken (Hans Olov Lönn, Sefres Trävaruhandel)

Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan via epost senast 28/5 till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket).

Välkomna till medlemsmöte fredagen 2023-05-26 kl. 14.00-16.00 – Seminarium med Skogsstyrelsen

Välkomna till ett intressant seminarium med Skogsstyrelsen, där vi har en dialog där Skogsstyrelsen informera om den så kallade fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet: Levande skogar.

Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsens enhet för policy och analys, kommer att medverka, där vi tar upp dels hur miljötillståndet ser ut i svenska skogen och om vi når målet, och dels en analys av dagens styrmedel och slutligen förslag på nya styrmedel för att klara målet. 

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Årsmötet 2023 för föreningen ”Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden” hålls 2023-03-29  kl. 16.00 – Välkomna!

Föreningens årsmötet äger rum i Berglunds hembageri i Kungsgården. Adressen är Sandbackagatan 3, 812 93 Kungsgården. Telefon till Berglunds: 0290-380 50.

Om man kommer med bil från Gävlehållet så passerar man Ovansjö kyrka och församlingshemmet på höger sida, svänger till vänster vid församlingshemmet och åker ungefär 50 meter, där finns Berglunds hembageri i en tegelbyggnad. Det är lätt att hitta. Kommer man med buss, nr 41 från Gävle, så finns en hållplats vid kyrkan. Bussarna går relativt tätt.

Vi har ett reserverat bord i caféet. När Du kommer så passerar Du själva butiken där Du köper kaffe och fortsätter till vårt reserverade bord i den stora lokalen.  Det finns smörgåsar och allehanda gott kaffebröd. Du väljer och betalar själv.

Marianne och Helge Berglund kommer att berätta för oss om sitt jordbruk och sin rörelse, innan våra förhandlingar tar vid.

Caféet stänger kl. 17.00, men jag ska se till att vi får slutföra vårt årsmöte.

/Åsa Morberg, Sekreterare

Medlemsmöte torsdagen 2:a februari 2023 kl. 16:00 ”Hyresförhandling – från yrkande till färdigt resultat”

Ulla-Maja Moilanen, ordförande för förhandlingsdelegationen för AB Gavlegårdarna på Hyresgästföreningen i Gävle, kommer under sin presentation att ta upp historik, det kollektiva förhandlingssystemet, hur förhandlingsdelegationen ser ut och hur de förhandlar och vem som bestämmer i hyresförhandlingarna. Vilket är högaktuellt just nu, då hyresvärdar över hela Sverige – inklusive allmännyttan i Gävle – i samband med inflation, prisökningar för energi och drivmedel, samt räntehöjningar, har begärt extrema hyreshöjningar över hela landet.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte torsdagen 24:e november 2022 kl. 16:00 ”Hugget som stucket för kvinnor i Skogssektorn”

Docent Elias Andersson, universitetslektor i landsskapsstudier och vicedekan med ansvar för jämställdhet vid Fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), kommer att presentera och diskutera resultatet av sin rapport: ”Tio år med jämställdhet på agendan. Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden” (Rapport Skog 2022:4).

Länken till rapporten: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/s/forskning/rapportserie/rapport-skog-2022-4-andersson-johansson-low.pdf

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588