Hem » Uncategorized » Seminarium i anslutning till Årsmöte Hållbara Hus i Gävle måndagen 25:e Mars kl. 16-17(-19) – Svampar!

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Seminarium i anslutning till Årsmöte Hållbara Hus i Gävle måndagen 25:e Mars kl. 16-17(-19) – Svampar!

Välkomna till en intressant föreläsning där hållbart skogsbruk diskuteras, som hålls precis innan föreningens årsmöte. Vi har glädjen att få lyssna till Ove Lennström, en välkänd svampexpert. Han kommer att berätta och visa bilder om svampar och mykologi. Vi får höra om historiken, om giftsvampar, nyttosvampar, växtplatser och den hotbild mot svamparna som finns. – Med fika, åtminstone till de som föranmäler sig! Seminariet och årsmötet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls 2024-03-25 i Furusalen i Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, 802  67 GÄVLE!

16:00 – 17:00 – Presentation av Ove Lennström – Svampar!

17:00 – 17:15 – Fika (kaffe, té och fika – eventuell specialkost/allergier behöver anmälas i förhand)

17:15 – 18:30 – Årsmöte 2024 för den ideella föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden – fritt att delta även för intresserade icke-medlemmar!

Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan via epost senast söndagen 24/3 till: hallbarahus.fnf@gmail.com (åtminstone om nu vill ha någon slags specialkost/allergi och försäkra er om att det finns tillräckligt med fika. – Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost.)

För rösträtt på årsmötet har medlemmar som betalat in medlemsavgift för 2023 och/eller 2024, där det går att bli medlem inför detta årsmöte genom att betala in 100:- för medlemskap 2024 på föreningens bankgirokonto: 5353-7478 (för privatpersoner, 1000:- för organisationsmedlemskap.)

Seminariet (före årsmötet) är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket).