Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Kontakt

Föreningens nuvarande styrelse

 • Arne Fagerström, ordförande
 • Jan Akander, vice ordförande
 • Fazle Rahi, kassör
 • Åsa Morberg, sekreterare
 • Sonny Jakobsson, vice sekreterare
 • Gösta Sundberg, styrelseledamot
 • Reine Karlsson, styrelseledamot

Suppleanter

 • Karin Larsson, suppleant
 • Anna Styf, suppleant

Revisorer:

 • Fredrik Lård
 • Marita Wallhagen
 • Hira Shahid (revisorssuppleant)

Kontakta Oss:

asa.morberg@hig.se

jan.akander@hig.se

arne.fagerstrom@gmail.com