Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Karin Larsson

Civilingenjör Lantmäteri med bygg- och fastighetsekonomisk inriktning KTH Kulturgeograf Stockholms universitet. 

15 års erfarenhet från fastighetsbranschen.