Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Arkiv – Kalendarium 2022

Januari 2022

Styrelsemöte torsdag 27 januari 2022 kl. 16.00. En första diskussion om årsmötet och planering av vårens möten.

Februari 2022

Medlemsmöte tisdag 15 februari 2022 kl. 16.00. Miljöpedagog Karin Brolin, Gästrike Återvinnare medverkar och berättar om deras arbete om hur man förändrar människor attityder.

Styrelsemöte torsdag 24 februari 2022 kl. 16.00. Avstämning inför årsmötet.

Mars 2022

Medlemsmöte onsdag 9 mars 2022 kl. 16.00 Hans Olov Lönn, nybliven medlem presenterar sig och sin verksamhet med kvalitetsvirke.

Medlemsmöte Årsmöte torsdag 31 mars 2022 kl. 16.00. Fetvedens vänner medverkar.

April 2022

Medlemsmöte tisdag 12 april 2022 kl. 16.00. ”Hyressättning – den svenska modell eller marknadshyror”, Översiktligt Ekonomiskt perspektiv. Arne Fagerström.

Maj 2022

Styrelsemöte torsdag 5 maj 2022 kl. 16.00 (flyttat från 28/4).

Styrelsemöte tisdag 31 maj 2022 kl. 16.00.

Juni 2022

Medlemsmöte tisdag 7 juni 2022 kl.16.00. Studiebesök i Sandviken på Jazzhuset, en av kvarteret Tapetserarens hotade trähus, med gemensam middag/After work på närbelägen restaurant.

Styrelsemöte tisdag 16 juni 2022 kl. 16.00. Kalendarium och planering.

Juli 2022

Sommaruppehåll.

Augusti 2022

Styrelsemöte 2021-08-30 tisdag kl. 16.00. Upptakt och planering.

September 2022

Medlemsmöte torsdag 15 september kl. 16.00 – Jan Akander presenterar studentuppsats om två indikatorer för att göra kloka materialval.

Styrelsemöte måndag 26 september kl. 16.00.

Oktober 2022

Medlemsmöte onsdag 19 oktober kl. 16.00. Fazle Rahi presenterar sin forskning: ”Internredovisning för cirkulära affärsmodeller, ett ramverk”.

November 2022

Styrelsemöte tisdag 8 november kl. 16.00.

Medlemsmöte torsdag 24 november kl. 16.00. Elias Andersson diskuterar resultatet av sin rapport: ”Hugget som stucket för kvinnor i Skogssektorn”.

December 2022

Styrelsemöte i december flyttat till januari 2023.

God jul och Gott Nytt År!