Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Jan Akander

Mitt forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet – vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motståndskraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimatförändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i.

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Miller, W., Machard, A., Bozonnet, E., Yoon, N., Qi, D., Zhang, C., Liu, A., Sengupta, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Berk Kazanci, O. & Levinson, R. (2021). Conceptualising a resilience cooling system: a socio-technical approach. City and Environment Interactions, 11. 10.1016/j.cacint.2021.100065[Mer information]

Eriksson, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation. Energy and Buildings, 210. 10.1016/j.enbuild.2020.109756[Mer information]

Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Development of a Weight Factor Method for Sustainability Decisions in Building Renovation : Case Study Using Renobuild. Sustainability, 12 (17). 10.3390/su12177194[Mer information]

Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Economic performance assessment of three renovated multi-family buildings with different HVAC systems. Energy and Buildings, 224. 10.1016/j.enbuild.2020.110275[Mer information]

Carlander, J., Moshfegh, B., Akander, J. & Karlsson, F. (2020). Effects on Energy Demand in an Office Building Considering Location, Orientation, Façade Design and Internal Heat Gains : A Parametric Study. Energies, 13 (23). 10.3390/en13236170[Mer information]

Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J. & Cehlin, M. (2020). Evaluation of Thermal Comfort in a Historic Building Refurbished to an Office Building with Modernized HVAC Systems. Advances in Building Energy Research, 14 (2), 218-237. 10.1080/17512549.2019.1604428[Mer information]

Steen Englund, J., Cehlin, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Measured and Simulated Energy Use in a Secondary School Building in Sweden — A Case Study of Validation, Airing, and Occupancy Behaviour. Energies, 13 (9). 10.3390/en13092325[Mer information]

Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J., Cehlin, M. & Hayati, A. (2020). On the Performance of Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate. Energies, 13 (16). 10.3390/en13164159[Mer information]

Lundström, L. & Akander, J. (2019). Bayesian calibration with augmented stochastic state-space models of district-heated multifamily buildings. Energies, 13 (1). 10.3390/en13010076[Mer information]

Lundström, L., Akander, J. & Zambrano, J. (2019). Development of a space heating model suitable for the automated model generation of existing multifamily buildings : a case study in Nordic climate. Energies, 12 (3). 10.3390/en12030485[Mer information]

Liu, L., Moshfegh, B., Akander, J. & Cehlin, M. (2014). Comprehensive investigation on energy retrofits in eleven multi-family buildings in Sweden. Energy and Buildings, 84, 704-715. 10.1016/j.enbuild.2014.08.044[Mer information]

Hallberg, D., Stojanovic, B. & Akander, J. (2012). Status, needs and possibilities for service life prediction and estimation of district heating distribution networks. Structure and Infrastructure Engineering, 8 (1), 41-54. 10.1080/15732470903213740[Mer information]

Stojanovic, B., Hallberg, D. & Akander, J. (2010). A steady state thermal duct model derived by fin-theory approach and applied on an unglazed solar collector. Solar Energy, 84 (10), 1838-1851. 10.1016/j.solener.2010.06.016[Mer information]

Stojanovic, B. & Akander, J. (2010). Build-up and long-term performance test of a full-scale solar-assisted heat pump system for residential heating in Nordic climatic conditions. Applied Thermal Engineering, 30 (2-3), 188-195. 10.1016/j.applthermaleng.2009.08.004[Mer information]

Stojanovic, B., Akander, J. & Eriksson, B. (2008). Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface. Materials and Structures, 41 (6), 1057-1071. 10.1617/s11527-007-9306-1[Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Stojanovic, B. & Akander, J. (2008). Oglasade takintegrerade solfångare : Ett energitekniskt aktivt byggnadsskal. Bygg & Teknik (4). Länk[Mer information]

Kapitel i böcker

Akander, J., Cehlin, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessing the Myths on Energy Efficiency When Retrofitting Multifamily Buildings in a Northern Region. Sustainable High Rise Buildings in Urban Zones : Advantages, Challenges, and Global Case Studies. Cham: Springer Publishing Company. S. 139-161. 10.1007/978-3-319-17756-4_8[Mer information]

Steen Englund, J., Akander, J., Björling, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessment of Airflows in a School Building with Mechanical Ventilation Using Passive Tracer Gas Method. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network’s Med Green Forum. Springer. S. 619-631. 10.1007/978-3-319-30746-6_47[Mer information]

Akander, J. & Morberg, Å. (2017). Sustainability of world heritage : who inherits the ownership of decorated farmhouses of Hälsingland?. A Good Life for All : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 139-161. Länk[Mer information]