Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Daniel Hemström

Projektchef på Atrium Ljungberg, som arbetar för att skapa levande miljöer för människorna som vistas i husen och städerna. Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Atriums hemsida: https://www.al.se/om-oss/