Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Gösta Sundberg

Nuvarande positioner:

  • Styrelseledamot i föreningen Hållbara Hus.
  • Ordförande och uppfinnare Swedark Green Home AB 
  • Ordförande och VD Ljusbo Hyreshus AB
  • Styrelseledamot EROS Ekobyarnas RIksorganisation i Sverige
  • Ordförande Stiftelsen SIREN Sweden Innovation Research and Education Network 
  • Ordförande Stiftelsen FIND the Foundation of Indigenous Development

Professionell erfarenhet

Fd VD Electrum Education AB, dotterbolag till Stiftelsen Electrum med intressenter som Ericsson, KTH och Stockholms Universitet. Grundare ledande Internetskola. Delägare 3i och Investor. Grundare och entreprenör ledande Apple Store. Statliga FFV- gruppen delägare.

Utbildning 

Lärare och civilekonom med civilingenjörs- och forskarstudier inom materialteknik och innovation KTH.

Utmärkelse

KTH-patent Byggmaterial innefattande PCM (Phase Change Material) och klimathölje. Guldmedalj som uppfinnare på ledande Uppfinnarmässa i Kina.

Ljusbo Hyreshus (klicka för info)

Ljusbo Hyreshus AB är ett svenskbaserat startup – bolag som leds av ett team med prisbelönat patent och bakgrund inom bl.a. forskning, energilagring, effektiv husproduktion och affärs- och klusterutveckling. Bolaget planerar i samarbete skog- och träindustri, finansiärer, leverantörer, entreprenörer samt fastighetsägare uppföra ett stort antal innovativa, klimatpositiva hyresrätter.