Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Arkiv – Kalendarium 2023

Januari 2023

Styrelsemöte, uppskjutet från december 2022. Torsdag 26 januari kl. 13.00.

Februari 2023

Medlemsmöte 2 februari kl. 16.00.-17.00.  ”Hyresförhandling – från yrkande till färdigt resultat” – Ulla-Maja Moilanen, ordförande för förhandlingsdelegationen för AB Gavlegårdarna på Hyresgästföreningen i Gävle pratar om arbetet med hyresförhandlingar.

Styrelsemöte torsdag 21 februari 2023 kl.16.00. Avstämning inför årsmötet.

Mars 2023

Årsmöte 2023-03-29 kl. 16.00.-17.30  Berglunds hembageri i Kungsgården, Makarna Berglund medverkar med information om sitt företag.

April 2023

Styrelsemöte torsdag 26 april 2022 kl. 16.00.

Maj 2023

Medlemsmöte fredag 26 maj 2023 kl. 16.00. – Seminarium med Skogsstyrelsen, där Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsens enhet för policy och analys, diskuterar och informerar om den så kallade fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet: Levande skogar.

Seminarium om Hållbara byggmaterial och skogsprodukter i Järbo tisdagen 30:e Maj kl. 16:30-18:45 – Seminarium där hållbara byggmaterial, byggnadstekniker, virkesproduktion och skogsbruk diskuteras, samling på Svenska Termoträ AB i Järbo (Oppsättarvägen 28), där Reidar Berglund presenterar hållbara byggtekniker och byggisolering, varefter vi förflyttar oss till Sefres Trävaruhandel (Kalvmarksvägen 36) kl. 18, där Hans Olov Lönn visar och presenterar hållbar virkesproduktion.

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Styrelsemöte tisdag 29 maj 2023 kl. 16.00.

Juni 2023

Styrelsemöte onsdag 14 juni 2023 kl. 14.30. Kalendarium för hösten 2023 och planering av medlemsmöten och projektaktiviteter.

Seminarium i Sandviken onsdagen 14:e Juni – Hur kan vi tjäna mer pengar på skogen, på ett hållbart vis? – Välkomna till seminarium där hållbara byggmaterial, byggnadstekniker, virkesproduktion och skogsbruk diskuteras, där även Gertrud Edström författare till boken Naturens skafferi, talar om bär och svamp och dess historia, traditioner, myter, kunskap, gemenskap och glädje. Seminariet hölls på Sandbacka Science Park i rum Omega. Spångvägen 10, Sandviken!

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Juli 2023

Sommaruppehåll

Hösten 2023

Augusti 2023

Styrelsemöte tisdag 29 augusti kl. 16.00. Upptaktsmöte.

September 2023

Oktober 2023

Styrelsemöte måndag 16 oktober kl. 16.00.

Seminarium i Järbo tisdagen 10:e Oktober – Vildmarksturism med Wild Nordic! – Välkomna, med föramälning, till seminarium där hållbart skogsbruk diskuteras, där Sara Wennerqvist, ägaren av Wild Nordic berättar om sin verksamhet, erfarenheter kring att driva ett vilt-turism-företag, och vad man får och inte får göra. Möjlighet att ställa frågor, såväl som att besöka de gömslen som används ute i skogen. Seminariet hålls i Wild Nordics lokaler, Kungsbergsvägen 60, i Järbo!

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

November 2023

Styrelsemöte tisdag 7 november kl 16.00

Seminarium i Hofors onsdagen 15:e November – Lokalt företagande! – Varmt välkomna till ett intressant seminarium om lokalt och hållbart företagande med material i centrum. Erik Lith, designer från Lith Lith Lundin, lokalt möbeltillverkarföretag i Torsåker, medverkar och föreläser om erfarenheter av lokalt företagande och hållbar möbeltillverkning.  Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls i Entré Hofors lokaler, Skolgatan 7, 813 30 Hofors, i centrala Hofors Onsdagen den 15:e November 2023!

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

December 2023

Styrelsemöte onsdag 11 december kl. 09:00

God jul och Gott Nytt År!