Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Åsa Morberg

Åsa Morberg är docent i didaktik och biträdande professor vid Strömstad Akademi, sedan 2011.

Åsa föddes i Sandviken, där hon växte upp och där hon numera bor.

Starten på yrkeskarriären

Hon startade med en utbildning till småskollärare 1966. Hon anställdes 1971 som metodiklektor på Lärarhögskolan i Gävle. Åsa Morberg fortsatte sina studier och tog en filosofie kandidatexamen 1979 i beteendevetenskap vid Uppsala Universitet.

Forskarutbildning, docentur och forskningsområden initialt

Hon disputerade på Lärarhögskolan i Stockholm med en avhandling om metodikämnet historisk utveckling 1999. Hon utnämndes sedan till docent vid Stockholms universitet 2007. Åsa Morbergs forskning handlar i huvudsak om två områden, det ena är frågor om metoder i den svenska skolan och ett område som benämns ”Induction” och som handlar om nya lärares första tid i yrket. Hon startade också forskningsgruppen Induction och ledde forskningen under många år

Lärare, forskare, administratör och chef/ledare

Åsa Morberg har arbetat som lärare, forskare, administratör och chef ett helt yrkesliv, dvs. i mer än 50 år. Hon har arbetat på Högskolan i Gävle, men också på Högskolan Dalarna och på Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har växlat mellan att vara lärare, forskare, administratör och chef/ledare. Som chef har hon haft olika chefsuppdrag i akademin under mer än tjugo år. Hon har varit ämnesansvarig och utvecklade didaktiken till ett akademiskt ämne.  Åsa Morberg var utbildningsledare i mer än tio år för lärarutbildningen, sektorsansvarig för undervisningssektorn ett par år. Efter valdes hon till prefekt några år, och det senaste uppdraget var chef för en akademi på Högskolan i Gävle, dvs. akademichef för Akademin för utbildning och ekonom.  Hon har arbetat med samverkansuppgiften i form av uppdragsforskning och uppdragsutbildning och fick Högskolan i Gävles stora utmärkelse för samverkan 2003.

Internationella uppdrag

Hon har också varit Vice President 2013-2016 och President för ATEE, Association of Teacher Educators in Europé med säte i Bryssel 2016-2019, med samarbetspartners till Parlamentet och Kommissionen. Åsa Morberg var styrelsemedlem i The World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE) med säte i USA. Hon har ett stort intresse för internationellt arbete och har flera internationella kopplingar genom sina nätverk. Åsa Morberg har också varit gästlärare 1993 i Manchester på universitetet School of Education, exempelvis.

Debattör, föreläsare, mentor, coach och projektledare

Åsa Morberg har också följande på sitt visitkort: författare, debattör, föreläsare, mentor och coach och projektledare. Hon har ett flertal böcker på svenska och utländska förlag. Hon har över c:a 500 debattartiklar främst om skola, lärarutbildning och högre utbildning. Åsa Morberg är flitigt anlitad föreläsare både nationellt och internationellt. Hon har lång erfarenhet av mentorskap och coaching. Hon utsågs av Almi till Årets mentor för nya företag 2017. Hon anlitas också som projektledare för olika utbildningsprojekt.

Fritiden och fritidsuppdrag

På fritiden tar barnbarnet Wilma stor plats. Farmor Åsa och Wilma delar hästintresse. Det egna huset och trädgården är ett annat intresse. Åsa Morberg är ordförande i det litterära sällskapet Stig Sjödin Sällskapet och  har precis lämnat av redaktörskapet för fäbodbrukets tidskrift Nävertrumpeten. Åsa har ett stort intresse för djur och natur och reser gärna till Nyvallens fäbod i Härjedalen för att leva fäbodliv.