Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Sonny K. O. Jakobsson

Ek.Mag., Forskningsassistent

Han arbetar med utbildning, utredning och forskningsprojekt. Har utöver att stödja arbetet med uppsatser och MBA-programmet på Högskolan i Gävle även arbetat med forskning och samverkan såväl som kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Gällande den forskning han arbetat med, kan utöver utvecklingen av forskningsplattformen Hållbara Affärsrelationer (HAR) och hållbarhetsmarknadsföring i allmänhet, bland annat nämnas följande projekt:

 • Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling – HARira, finansierat av ERUF, där han varit ett stöd i samtliga delprojekt:
  • Plattformsbyggande och Hållbar Samverkan – Studie av regionala nätverksorganisationer, företag och möjligheter för utveckling av samverkansprojekt, såväl som social hållbarhet och företagens arbete med horisontella kriterier.
  • Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer – DigIT – Hur små- och medelstora företag kan hantera digitaliseringens utmaningar och arbeta med affärsmodeller som bidrar till utveckling av innovationskraft och hållbar verksamhetsutveckling.
  • Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs – SIMIS – Workshopsmodell för utvecklande av kunskap av marknadsorienterad kompetens med medelstora innovativa företag som behöver anpassa sig för att matcha den globala marknadens och internationaliseringens behov.
  • Redovisning av Hållbarhets-indikatorer – ReSIA (Sustainable Indicator Accounting) – Utvecklande modeller, strategier och affärsmodeller som tar hänsyn till nya hållbarhetskrav och hållbarhetsredovisning för redovisnings- och ekonomisystem som fungerar även i små- och medelstora företag med begränsade resurser.

 • Innovativa Strategiska Nätverk – ISNET – finansierat av KK-stiftelsen, som studerade hur två stora tillverkningsföretag om hur värden skapas i digitala innovationsprocesser.

 • Ditt val spelar roll – konsumentens roll i den moderna livsmedelsproduktionen, i studien Konsumentens val – om, när, hur och varför köps lokalt och/eller regionalt producerade livsmedel, finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg, en enkätstudie genomförd i 12 mataffärer i Gävle, Hofors och Järvsö; med fokus på konsumenters attityder till närproducerade och/eller ekologiska livsmedel.