Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Arne Fagerström

Dr.Sc. Redovisning, Professor

Fagerström är verksam inom forskning kring utvecklandet av hållbart företagande och kring fastighetsföretagandets ekonomi.

Pågående projekt: Värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, Hållbart flexibelt arbete, Hållbarhetsredovisningsmodeller, Ökat förädlingsvärde av skogsråvara till trähus.

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009[Mer information]

Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability : Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10 (1), 45-52. 10.1089/sus.2017.29080.af[Mer information]

Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance : A Value-added Approach. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 12 (4), 35-43. 10.18848/2325-1115/CGP[Mer information]

Mutiganda, J., Hassel, L. & Fagerström, A. (2013). Accounting for Competition, ‘Circuits of Power’ and Negotiated Order between Not-For-Profit and Public Sector Organisations. Financial Accountability and Management, 29 (4), 378-396. 10.1111/faam.12023[Mer information]

Böcker

Fagerström, A. & Cunningham, G. (red.) (2017). A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. 187 s. Länk[Mer information]

Övriga publikationer

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter – några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. Länk[Mer information]

Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans : tidskrift för redovisning och revision, – (4), 1-4. Länk[Mer information]

Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 8 februari (2), 1-4. Länk[Mer information]

Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision, – (1), 1-4. Länk[Mer information]

Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning. Balans : tidskrift för redovisning och revision, – (3), 1-4. Länk[Mer information]

Sköld, S., Larsson, J. & Fagerström, A. (2016). Hållbarhetsanpassad förädlingsvärdesanalys för svenska börsföretag under åren 2014 och 2015. Balans : tidskrift för redovisning och revision, – (4), 1-4. Länk[Mer information]