Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

A B M Fazle Rahi

Fazle är doktorand inom Redovisning vid Högskolan i Gävle. Han forskar inom området ekonomistyrning av cirkulära affärsmodeller och är kassör i föreningen Hållbara Hus. Han arbetar med sin forskning i projektet ”Hållbart Värdeskapande Genom Cirkulära Affärsmodeller”.

Artiklar:

 1. Colin de Kwant , ABM Fazle Rahi , Elias Flening and Rafael Laurenti. The role of
  product design in circular business models: An analysis of challenges and opportunities
  for electric vehicles and white goods. Submitted to: Sustainable Production and
  Consumption.
 2. ABM Fazle Rahi, RuzlinAkter, Jeaneth Johansson. Do the sustainability practices
  influence financial performance? Evidence from Nordic financial industry Submitted
  to: Accounting Research Journal (Under Review)
 3. ABM Fazle Rahi, Jeaneth Johansson, Arne Fagerström. Sustainability reporting and
  management controls (SRMC): A structured literature review. (Writing in progress)