Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Reine Karlsson

Reine Karlsson

Förändringsledare för hållbar samhällsomställning

”Sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technical development and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations.” 

Brundtlandrapporten 1987

Min ambition är att starta och vidareutveckla förändringsprocesser som bygger mänskligt bättre livsförutsättningar. Som ingenjör har arbetat med industriell utveckling, främst för företag inom Wallenbergsfären, i 18 år. Efter att ha doktorerat flervetenskapligt på Chalmers har jag arbetat 19 år som professor i EkoDesign, för svenska universitet och högskolor, ofta i projekt för Energimyndigheten, Vinnova och EU.

Design bör alltid ta utgångspunkt i människors upplevda och verkliga behov. Om man väljer systemlösningar och produkter utan att förstå behoven vet man inte om resultaten blir nyttiga och uppskattade. Hållbarhetsmässigt är det grundläggande att förbättra produkters kundvärden, kvalitet, attraktivitet och därmed verkliga användningstid. När det gäller växthuseffekten är naturens behov att vi väljer lösningar som binder mer kol så lång tid som möjligt, t.ex. i skogar och gärna i trähus som används i hundratals år.

Publikationer med anknytning till hållbart skogsbruk, hållbar träanvändning och omställning:

Karlsson Reine, Life Cycle Considerations in Sustainable Business Development. Eco-efficiency studies in Swedish industries, Doktorsavhandling, Miljösektionen, Chalmers, Göteborg, 1998

Karlsson Reine, Handlingsutrymme som utvecklingsmål, Report to AFN/The Swedish Environmental Protection Agency, December 1998

Karlsson Reine, Magnus Löf  and Donald Huisingh, Product design as a key to a business system perspective that promotes sustainable forestry, Int. Society for the Systems Sciences Complexity, Democracy and Sustainability Sonoma State Univ., Rohnert Park, California, USA, July 9-14 2006

Karlsson Reine, Ecoeffective production of timber. Sustainable forestry: from nature conservation to eco-efficiency to eco-effectiveness, Editorial in Wood Material Science and Engineering No 1-3, 2007

Karlsson Reine, Business diversity and sustainability reporting as proactive agents for sustainable forestry, International Scientific Conference on Hardwood Processing, Quebec City, Canada, September 24-25-26, 2007

Karlsson Reine, Mikael Backman and AnnaKarin Djupenström, Sustainability Considerations and Triple-Helix Collaboration in Regional Innovation Systems, in Sarkis, J. et.al. Facilitating Sustainable Innovation through Collaboration in a Multi-Stakeholder Perspective, Springer, 2010

Karlsson Reine, Johan Palm, Lotta Woxblom & Jimmy Johansson, Konkurrenskraftig kundanpassad affärsutveckling för lövträ – metodik för samordnad affärs- och teknikutveckling inom leverantörskedjan för björkämnen. Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin, Vinnova, Inst. för skogens produkter, SLU i Uppsala. SLU-rapport, 2011.