Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Medlemspresentationer

De aktiva medlemmarna i föreningen är både forskare och andra personer intresserade av hållbara hus och dess aktiviteter, med anknytning till universitet, högskolor och andra organisationer inom näringslivet. Här kan ni se kortfattade presentationer upplagda av medlemmarna, som en introduktion till vilka vi är.

(Medlemmar som vill ha en presentation upplagd här kan kontakta oss med bild och kortfattad text, för redigering och uppläggning i denna sektion.)