Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Kalendarium 2024

Rutiner: Två dagar per månad. En dag för styrelsemöte. En dag för medlemsmöte. Klockan 16.00.  Standardlänk för digitala möten: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Januari 2024

Webbinarium Måndagen den 29:e Januari kl. 16:30-17:30 – Utmaningar och möjligheter i dagens skogsbruk! Välkomna till ett webbinarium där vi tar upp olika perspektiv på de pågående förändringsprocesserna i ett hållbart skogsbruk. Med nedläggning av massafabriker och en minskning av behovet av massaved, en minskning av behovet av gran, bidrar till en ändrad virkesproduktion och en stor omställning av skogsbruket. Föreläsare: Mattias Morberg och Martin Karlsson.

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Februari 2024

Styrelsemöte 2024-02-06 kl 09.00.-10.00.

Seminarium i Ockelbo måndagen 26:e Februari kl. 17-19 – Skogen som råvara till hemslöjd som affärsaktivitet! Dagens föredragare är Niklas Karlsson, yrkesverksam slöjdare med handverktyg som specialitet, från Ljusdal. Lokal: Vänortssalen i Kommunhuset i Ockelbo.

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Mars 2024

Styrelsemöte 2024-03-04 kl. 17.00.-18.00.

Seminarium måndagen 25:e Mars kl. 16-17:15 – Svampar! Välkomna till en intressant föreläsning där hållbart skogsbruk diskuteras, som hålls precis innan föreningens årsmöte. Vi har glädjen att få lyssna till Ove Lennström, en välkänd svampexpert. Han kommer att berätta och visa bilder om svampar och mykologi. Vi får höra om historiken, om giftsvampar, nyttosvampar, växtplatser och den hotbild mot svamparna som finns. Med Ove Lennström, svampexpert. Furusalen, Silvanum.

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtidens Årsmöte 2024 i anslutning till seminariet Svampar! kl. 17.30.-19.00. Furusalen, Silvanum

April 2024

Medlemsmöte och projektaktivitet

Webbinarium Torsdagen den 25:e April kl. 16:00-17:00 – Direktivet som banar vägen mot klimatneutral bebyggelse… För att bana vägen för en grön omställning i EU, med slutmålet att uppnå klimatneutralitet senast 2050, har EU kommissionen infört ett paket som kallas Europeiska gröna given (the Green Deal). Som ett led i paketet antog EU-rådet (2024-04-12) den slutliga versionen av energiprestandadirektivet för byggnader (EPBD). Denna lagstiftning fastställer ramverket för medlemsstaterna att minska utsläpp och energianvändning i byggnader över hela EU, vilket Robert Yngesson, MDU och Jan Akander, HiG presenterar.

Del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gävleborg och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket)

Maj 2024

Juni 2024

Medlemsmöte och projektaktivitet

Juli 2024

Sommaruppehåll

Hösten 2024

Augusti 2024

September 2024

Oktober 2024

November 2024

December 2024

God jul och Gott Nytt År!