Hem » Uncategorized » Webbinarium Måndagen den 29:e Januari kl. 16:30-17:30 – Utmaningar och möjligheter i dagens skogsbruk

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Webbinarium Måndagen den 29:e Januari kl. 16:30-17:30 – Utmaningar och möjligheter i dagens skogsbruk

Välkomna till ett webbinarium där vi tar upp olika perspektiv på de pågående förändringsprocesserna i ett hållbart skogsbruk. Med nedläggning av massafabriker och en minskning av behovet av massaved, en minskning av behovet av gran, bidrar till en ändrad virkesproduktion och en stor omställning av skogsbruket.

Syftet med webbinariet är att utifrån våra olika perspektiv samtala om ett skogsbruk i förändring, med frågor som: Hur ser förändringsprocesserna ut utifrån våra olika perspektiv? Vad betyder förändringarna egentligen för skogsägare idag? Vad innebär ett hyggesfritt skogsbruk för skogsägare idag? Vad innebär biologisk mångfaldför skogsägare idag?

Tillsammans med två skogsägare, Mattias Morberg, jägmästare, och Martin Karlsson, egen företagare (Kelo Timmer AB och Lassas Byggnadsvård AB), reflekterar vi om utvecklande av ny kunskap och kunskapsöverföring mellan skogsägare som behöver en bas för nya och utvecklade affärer.

Vi ser fram emot att få diskutera ett föränderligt skogsbruk med er, via denna digitala möteslänk 2024-01-29 kl. 16:30: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket). För mer info, se: www.hallbarahus.nu/