Hem » Uncategorized » Välkomna till ett studiebesök på Brita i Brinken – Seminarium i Trönödal tisdagen 9:e Juli kl. 14:30-17

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Välkomna till ett studiebesök på Brita i Brinken – Seminarium i Trönödal tisdagen 9:e Juli kl. 14:30-17

Välkomna till seminarium där hållbart skogsbruk diskuteras, där vi nu kommer att besöka Brita i Brinken, en get- och får-gård. Birgitta och Calle Höglund har ett litet småbruk i den vackra Trönöbygden norr om Söderhamn i Hälsingland. De har får och getter, som ger kött, och där .getterna mjölkas och av mjölken gör Birgitta ost.

Seminariet anordnas av föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden och hålls 2024-07-09 där vi samlas kl. 14:30 hos Brita i Brinken, Rönningen 893, 826 95 Trönödal – ca 100 km norr om Gävle, strax ovanför Söderhamn och Bollnäs.

Vi börjar med besök på gården för att få en inledande information om verksamheten med fokus på djuren, produktionen och skogsbetet. Avslutningsvis får vi åka en bit till själva skogsbetet och får träffa djuren.

Förtäring: Värdarna ordnar kaffe och smörgås med egna produkter.

Deltagande är kostnadsfritt, men gärna föranmälan via epost till: hallbarahus.fnf@gmail.com

(Anmäl er senast söndagen 7/7 om ni vill ha någon slags specialkost/allergi, samt försäkra er om att det finns tillräckligt med fika. – Program med mer information skickas ut till föranmälda i svarspost. Deltagare som är förhindrade att föranmäla sig i tid är välkomna även med sen anmälan, inklusive på plats.)

Detta är ett projektmöte för nätverkande mellan skogsbrukare och träindustri och andra intresserade av skogen och del av projektet Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – finansierat av LEADER Gästrikebygden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (administrerat av Jordbruksverket).