Hem » Uncategorized » Välkomna till medlemsmöte fredagen 2023-05-26 kl. 14.00-16.00 – Seminarium med Skogsstyrelsen

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Välkomna till medlemsmöte fredagen 2023-05-26 kl. 14.00-16.00 – Seminarium med Skogsstyrelsen

Välkomna till ett intressant seminarium med Skogsstyrelsen, där vi har en dialog där Skogsstyrelsen informera om den så kallade fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet: Levande skogar.

Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsens enhet för policy och analys, kommer att medverka, där vi tar upp dels hur miljötillståndet ser ut i svenska skogen och om vi når målet, och dels en analys av dagens styrmedel och slutligen förslag på nya styrmedel för att klara målet. 

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588