Hem » Uncategorized » Medlemsmöte torsdagen 15:e september 2022 kl. 16:00 ”Två indikatorer för att göra kloka materialval”

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Medlemsmöte torsdagen 15:e september 2022 kl. 16:00 ”Två indikatorer för att göra kloka materialval”

Ett intressant examensarbete presenteras av Jan Akander (handledare – där den ena av författarna/ex-studenterna redan fått anställning och ej kan närvara):

Bygg- och fastighetssektorn bidrog med cirka 21 % av det totala koldioxidutsläppet under 2019. Bland annat bidrar materialvalen till beloppet. Materialvalen spelar en betydande roll för att minska klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling. Betong används flitigt hos byggbranschen på grund av dess gynnsamma egenskaper, dock kommer det med en negativ klimatpåverkan. Frågan är om betong kan bytas ut och vilken ekonomisk konsekvens och miljönytta det kommer med – hur kan detta värderas?

I examensarbetet med titeln ”Jämförelse av foamglas och massivt KL-trä mot betong sett ur ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv – Platta på mark” har Lukas Adolfsson och Ninab Yaku föreslagit två kvantitativa indikatorer som kan användas som underlag för beslutsfattande i projekteringsstadiet gällande materialvalet för en platta på mark för ett småhus. Indikatorerna ställer byggmaterialen mot varandra i form av en mängd CO2-ekv utsläpp från en livscykelanalys och en livscykelkostnad.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588