Hem » Uncategorized » Medlemsmöte onsdagen 19:e oktober 2022 kl. 16:00 ”Internredovisning för cirkulära affärsmodeller, ett ramverk ”

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Medlemsmöte onsdagen 19:e oktober 2022 kl. 16:00 ”Internredovisning för cirkulära affärsmodeller, ett ramverk ”

Om företag fortsätter nuvarande mönster av resursutnyttjande i samma takt, skulle det finnas ett behov av en andra planet för att upprätthålla liv. Därför är näringslivet i valet att anta en cirkulär ekonomi. För att göra den cirkulära ekonomin (CE) robust behövs redovisnings- och styrmodeller som kopplar samman affärsstrategier med den cirkulära ekonomin. Ur ett affärsperspektiv skulle fördelen med en cirkulär ekonomi vara kommersiellt irrelevant och ekonomiskt omöjlig utan att involvera redovisning. 

Fazle Rahi presenterar i sin Licentiatavhandling ett föreslaget ramverket för en cirkulär ekonomi för förvaltningskontroll, som kan vara effektivt för två produktkategorier: hyra och ägande. Det föreslagna ramverket argumenteras vara effektivt i verkliga affärsscenarier, då avhandlingen bygger på en filosofisk pragmatism, där idéer, ramverk och modell byggs för även fungera konsekvent, systematiskt, varaktigt och över hela samhället.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588