Hem » Uncategorized » Miljöbyggande och klimatdeklarationer – Medlemsmöte 11/10 kl 16.00

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Miljöbyggande och klimatdeklarationer – Medlemsmöte 11/10 kl 16.00

Marita, Abo, Mathias Cehlin och Jan Akander håller på och avslutar ett projekt om kritisk granskning av Miljöbyggnad. Miljöbyggnads indikator 15 är den som banat vägen för Klimatdeklaration – dessa handlar om att redovisa koldioxidutsläpp i anknytning till byggnadsmaterial, transporter, byggarbetsplats och resning av byggnaden. Skiss av upplägget:

1.      Kortfattad introduktion om SGBC
2.      Miljöbyggnads syfte
3.      Certifieringsprocessen – överblick
4.      Kortfattat om varje indikator
5.      MEK (vårt projekt)– indikatorns koppling till utsläpp och innemiljökvalitet
6.      Indikator 15 och LCA
7.      Klimatdeklaration

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588