Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Medlemsskap

Välkommen att bli medlem i föreningen.

Föreningens medlemmar delar ett intresse för hållbara hus, förr, nu och i framtiden. Medlemmarna representerar idag forskning, utbildning, eller näringsliv. Vilket perspektiv man än har på bevarande av hus förr, idag och i framtiden är man välkommen som medlem. Det enda som egentligen krävs är att man delar föreningens värderingar om det som föreningen arbetar för och med.

Det finns individuellt medlemskap och organisationsmedlemsskap. Nuvarande medlemsavgifter är 100:- för enskild medlem och 1000:- för organisationsmedlemsskap. Medlemskap gäller för verksamhetsåret från betaldatum, samt fram till efterföljande årsmöte, där föregående och innevarande verksamhetsårs medlemmar har yttranderätt och rösträtt.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgirokonto: 5353-7478